Aktywna Akademia 5 plus

Gryf Słupsk wraz z Akademią Pomorską w Słupsku realizują wspólny projekt pn.: „Promocja zdrowia, w tym zajęcia dla studentów oraz dzieci i młodzieży regionu – piłka nożna”- Zajęcia realizowane są w celu intensyfikacji rozwoju aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako istotnego elementu promocji zdrowego stylu życia w ramach projektu finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Społeczna odpowiedzialność – oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną – Aktywna Akademia 5 plus”

fot. Krzysztof Głowinkowski