Akademia Piłkarska Energa Gryf Słupsk

We wrześniu 2017 roku utworzono Akademię Piłkarską Gryf Słupsk, obecnie trenuje i szkoli się około 140 chłopców i dziewczynek w rocznikach 2014, 2012/13, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006/07. Akademia bazuje na tradycji zespołu Gryf Słupsk, który jest najstarszym i największym klubem piłkarskim w mieście, który powstał 1946 roku.

Dzieci mają ogromny potencjał, wkładają w swoje treningi i grę całe serce, są bardzo zdeterminowani i skoncentrowaniu na zadaniu. Akademia prężnie się rozwija każdy rocznik ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów czy to meczach sparingowych czy to w turniejach jak i meczach ligowych. Nasi podopieczny zostają również powoływani przez Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku na konsultację szkoleniowe, biorą udział w Akademii Młodych Talentów (AMO), który jest źródło pozyskiwania adeptów piłki nożnej w Polsce, gdzie wiedza i doświadczenie idzie w parze z szacunkiem dla młodego człowieka i jego talentu. Cały czas na bieżąco szkoli się i podnosi swoje kwalifikacje nasz sztab trenerski. W listopadzie 2019 r. TS Gryf otrzymał Srebrny Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Program Certyfikacji to innowacyjny projekt mający za zadanie podniesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie całej Polski. Nad rozwojem naszych wychowanków czuwa wykwalifikowana kadra szkoleniowa i wychowawcza, którą tworzą cenieni specjaliści z wielu dziedzin – między innymi treningu piłkarskiego, indywidualnego podnoszenia umiejętności, przygotowania fizycznego, dietetyki. To sprawia, że uczniowie Akademii są
w najlepszych możliwych rękach, otoczeni opieką fachowców w pełni kompetentnych do wykonywania powierzonych im zadań.

Ponadto zajmujemy się popularyzacją aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci. Promujemy piłkę nożną jako alternatywę dla spadku poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz jako formę przeciwdziałania narastaniu negatywnych zjawisk związanych ze wzrostem patologii społecznych wśród młodego pokolenia.

W tym celu prowadzimy współpracę z Nowoczesnym Centrum Fitness i trenerami personalnymi. Sport stanowi wobec powyższego doskonałą formę oddziaływań prewencyjnych, stwarzając możliwość pozytywnego wpływu na rozwój psychofizyczny uczestników zadania. Szczególnie ważne jest „zaszczepienie” pozytywnych wzorców sportowych wśród najmłodszych. Popularyzujemy piłkę nożną wśród dzieci w myśl maksymy: „Mały sport- wielka radość”, propagujemy ideę wychowania przez sport, zapewniamy możliwość rozwoju dla dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo. Pomagamy w znalezieniu piłkarskich talentów, które będą grały na chwałę regionu słupskiego.

Staramy się odciągać młodzież od komputera, narkotyków oraz innych używek, pomagamy im w walce z nałogami poprzez sport, organizując spotkania z trenerem mentalnym oraz dietetykiem.

Realizując nasze treningi umożliwiamy naszym podopiecznym ukształtowanie silnej psychiki, która stanowi jeden z podstawowych warunków sukcesu w sporcie zawodowym, przygotowujemy do rywalizacji na najwyższym, ligowym poziomie. To właśnie silna psychika, w połączeniu z talentem i ciężką pracą pozwala wyróżniającym się sportowcom wchodzić na absolutnie mistrzowski poziom. Poprzez taką formę treningów oraz spotkań pomagamy budować pewność siebie, motywację i pomagamy skierować koncentrację zawodników na zadaniach, którym muszą sprostać w codziennej pracy podczas treningów i w trakcie meczu. Nade wszystko cenimy sobie praktykę, dlatego spędzamy sporo czasu w szatni z drużyną, wspólnie z nią przeżywając sukcesy i porażki.