Strzelcy bramek dla Gryfa

6 – Marcjan Majcher
3 – Przemysław Rusiecki
3 – Bartłomiej Stankiewicz
2 – Maciej Kozakowski
2 – Patryk Dąbrowski
2 – Kacper Książkiewicz
2 – Wiktor Ciechański
1 – Daniel Piechowski