Zarząd Klubu

Prezes
Mirosław Lewandowski

Wiceprezes
Ariel Dargacz

Wiceprezes
Grzegorz Kozoduj

Komisja rewizyjna
Piotr Kamiński

Komisja rewizyjna
Dariusz Protas

Sekretarz
Krzysztof Muller